Inspektor nadzoru inwestorskiego - SPDP Budownictwo

Firma powstała jako odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie ryku na zapewnienie kompleksowego – pełnobranżowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji przemysłowych oraz komercyjnych.

Jako marka SPDP Budownictwo działa od 2017r. zrzeszając zespół inżynierów z ogromnym – kilkudziesięcioletnim - doświadczeniem kierowniczym zdobytym przy realizacji największych inwestycji budowlanych w kraju.

SPDP Budownictwo - praca na różnym szczeblu, inspektor nadzoru inwestorskiego

Dzięki pracy na różnym szczeblu w budownictwie począwszy od praktyk aż do samodzielnych stanowisk kierowniczych nadzorując przedsięwzięcia budowlane poznaliśmy podejście od strony wykonawcy, nadzoru jak i samego inwestora na różnych inwestycjach.

Stawiamy na współpracę z inwestorem sektora prywatnego nie wykluczając przy tym możliwości kooperacji z jednostkami publicznymi.

Z pełną odpowiedzialnością podchodzimy do zarządzania budową, budżetem oraz jej terminowym zakończeniem.

Wykonujemy ekspertyzy techniczne budynków, lokali mieszkalnych i usługowych. Oferujemy pomoc przy odbiorach technicznych budynków.

Świadczymy usługi w zakresie:


  • Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
  • Kierownik Budowy
  • Przeglądy Okresowe Budynków
  • Kompleksowa Obsługa Budowy
  • Inwentaryzacje
SPDP Budownictwo - usłgi z zakresu: kierownik budowy, kierownik kontraktu, inspektor nadzoru inwestorskiego

SPDP BUDOWNICTWO – inspektor nadzoru inwestorskiego, kierownik budowy i kontraktu

Zespół inżynierów z ogromnym – kilkudziesięcioletnim - doświadczeniem kierowniczym zdobytym przy realizacji największych inwestycji budowlanych w kraju.

Z pełną odpowiedzialnością podchodzimy do zarządzania budową, budżetem oraz jej terminowym zakończeniem.

Powrót na górę