Szeroka oferta usług kierownika kontraktu

Oferujemy wykonanie kompleksowego – pełnobranżowego – nadzoru inwestorskiego w zakresie budownictwa kubaturowego ze szczególnym naciskiem na obiekty przemysłowe. Na życzenie inwestora zapewniamy również kierownika budowy, kierownika kontraktu oraz inżyniera kontraktu.

Każdorazowo warunki i zakres współpracy ustalamy indywidualnie z inwestorem. Naszym zadaniem jest maksymalne odciążenie inwestora w czasie realizacji inwestycji, aby mógł skupić się na bieżącej działalności własnego przedsiębiorstwa.

SPDP BUDOWNICTWO – inspektor nadzoru inwestorskiego, kierownik budowy i kontraktu

Zespół inżynierów z ogromnym – kilkudziesięcioletnim - doświadczeniem kierowniczym zdobytym przy realizacji największych inwestycji budowlanych w kraju.

Z pełną odpowiedzialnością podchodzimy do zarządzania budową, budżetem oraz jej terminowym zakończeniem.

Cookies settings
Powrót na górę